Pályázatok


A MAGISZ által elnyert sikeres pályázatok

——————————————————————————————————————————————————–
„Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési, alkalmazási eredmények disszeminációja”

TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-0004

2009. október 1. – 2011. november 30.

 Projekt leírás:

A Magyar Agrárinformatikai Szövetség az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában az „Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési alkalmazási eredmények disszeminációja” projektet valósítja meg.

Célkitűzések:

  • Tudományos portál fejlesztése a felsőoktatásban keletkezett kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztésére, megismertetésére információs portál működtetésével.
  • Agrárinformatika (Információ technológia az agrár szektorban) című elektronikus folyóirat megalapítása.
  • Kutatási eredmények publikálása, könyvek megjelentetése agrár-informatika témakörökben.
  • Tudományos nemzetközi konferenciák, hazai rendezvények szervezése.
  • Hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkájának támogatása.

A tudományos portál lehetőséget biztosít a felsőoktatásban keletkezett kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztésére, megismertetésére. Tagjai és a területen dolgozó oktatók, kutatók, szakemberek számára biztosítja a szakmai életben való aktív részvételt. Szolgáltatásokat nyújt egyéni és jogi tagok, valamint az érdeklődők részére.

Az elektronikus folyóirat jelentős hiánypótló szerepével, a szakterület számára fontos közvetítő médiumként az új tudományos eredmények disszeminációja révén e fontos innovatív feladattal új szolgáltatást nyújt a tagok és más szakmai szervezetek és gazdasági vállalkozások részére. A szakterület számára hiánypótló magyar/angol nyelvű folyóirat, amely segíteni szándékozik a fejlett információtechnológiák agrárgazdasági alkalmazásának területén folyó kutatások eredményeinek publikálását, azok hasznosítását, hasznosulását szolgáló disszeminációját, az ágazat innovációs képességének javítását.

Az agrárinformatikai tanulmányok a témakörben elért kutatási eredmények publikálásával segíti az informatikai tájékozottság növelését. Segíti az agárinformatikai szakemberek tájékozódását. A szakterületen tevékenykedő oktatók/kutatók számára kutatási eredményeik megjelentetésére nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Mivel általában a publikálási költségforrások meglehetősen korlátozottak, az angol nyelvű források nem tartalmaznak hazai környezetre vonatkozó kutatási eredményeket, ezért az oktatók/kutatók, PhD kutatások eredményeinek közzététele, publikálása tanulmánykötetekben hasznos lehetőséget biztosít.

A tudományos nemzetközi konferenciák, hazai rendezvények szervezésével fejleszti, elősegíti a hazai non-profit és vállalkozói szféra szakembereinek tapasztalatcseréjét, nemzetközi kapcsolatok fejlődését. A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elmúlt 10 éves tevékenysége során rendszeresen szervezett hazai konferenciákat, valamint társszervezőként több rendezvény előkészítésében és lebonyolításában vett részt. A hazai szakemberek és a szakma támogatását, lehetőségeinek javítását a nemzetközi konferenciák magyarországi megrendezését javítani kívánja a projekt.

A hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkájának támogatását pályázatok kiírásával, díjak alapításával és odaítélésével segíti. A tehetséggondozás támogatására országos és helyi rendezvények szervezését támogatja. A szervezet immár öt éve ír ki diploma/szakdolgozat és TDK dolgozat pályázatokat. Ma már egyre több dolgozat születik olyan témakörben, melyek az informatika agrárgazdaságbeli alkalmazások különböző területivel foglalkoznak. Az egyesület tevékenységének kibovítése e területre három szempontból fontos. 

1. Ösztönözi a színvonalas kutatómunkák végzését. 

2. Lehetőséget biztosít a fiatal kutatók (PhD hallgatók) szakmai elismerésére. 

3. A tudományos eredmények szélesebb körű megismertetését biztosítja.

——————————————————————————————————————————————————–

AMI@NETFOOD projekt

Az informatikai hálózatokra alapoAzott agrár-élelmiszer és vidékfejlesztés stratégiai kutatási program

2015. október 1. – 2016. november 30.

 Projekt leírás:

Az AMI@Netfood projekt víziót kívánt nyújtani az agrár-élelmiszeripar és vidékfejlesztés területére irányuló a „Collaborative Networking” technológiák fejlesztésére és alkalmazására vonatkozó trendekről a tudományos és technológiai kutatás terén.

A projekt célja volt többek között, hogy egy Stratégiai Kutatási Terv (SRA) készüljön az agrár-élelmiszeripar szereplőinek az alkalmazható IST technológiák és eszközök Tudományos Kutatására és Technológiai Fejlesztésére. 

Az SRA egy olyan hosszú távú elképzelésekből és politikai implementációs munkatervből állt, ami a Környezeti Intelligencia és Együttműködési Munka Technológiák fejlesztésére és alkalmazására irányultak. Ezek egyidejűleg támogatni tudják az együttműködési munkastratégiák megvalósulását az agrár-élelmiszer szektorban és vidékfejlesztési térségekben. A projekt feltérképezte azon AMI és Együttműködési Munka technológiákat, amelyek alkalmazhatóak a már említett területen, valamint meghatározta és definiálta a lehetséges K+F fejlesztési irányokat és tevékenységeket. Ezek a technológiák tehetik képessé az agrár-élelmiszeripar átalakulását egy hálózati együttműködésen alapuló üzleti rendszerré, ami képes lesz a termelést és az ellátást egy magasabb színvonalra emelni, kibővített termékekkel és szolgáltatásokkal.

E célkitűzés megvalósulásaként elkészült egy K+F prioritási terv („Collaborative work”), amellyel a szükséges alkalmazások és szolgáltatások terén több EU régió és ország egyetértett az iparágban, és fontos az agrár-élelmiszeripar szektor , valamint az IST európai irányelvek megvalósítása szempontjából is.

Közreműködő partnerek a projekt során:

INNOPOLE, ATB Bremen, University of Galway- CIM Research Unit, NYHERJI Ltd., DEMOCENTER S.c.a.r.l., CATT Innovation Management GMBH, Wireless INFO, ARA Ltd, University of Tampere, CÍBELIA, EXODUS-SA, Rzeszów University of tehnology, INESC Porto


hu_HU